Solli mitenander,

hän Ihr alli d’Oschtere guet umme brocht?

Schön war’s in de Agathe Kirch und im TAM in Wiil.
Es het uns riesig g’freut, dass wieder so e huffe alti Bekannti und au e huffe neui Gäscht do gsi sin.

Jetzt isch erscht e mol e chleini Konzert-Pause
bis im Mai – do sehn mir uns dann am Friddig de 25.5., ab de Fünfi z’obe z’Eie uffem Märt.

Mir hoffe uf schönes Wetter, damit mir au mit trochene Finke in d’Open-Air-Saison starte chönne.


Jeannot & Christian